Pietní akt

Den boje za svobodu a demokracii

neděle 17. listopadu | 11:00 | tř. 17. listopadu
pietní akt k 30. výročí Sametové revoluce a 80. výročí úmrtí Jana Opletala

Hlavní program

Happening 30 let svobody a demokracie

neděle 17. listopadu | 13:00–19:00 | Palachovo náměstí

koncerty:

Bona Nota | sborový koncert
Saymore Q | rock-indie koncert olomoucké kapely
Jaroslav Novák | revival Karla Kryla
Jiří Schmitzer | acoustic-punk koncert
Nylon Jail | alternative rock koncert olomoucké kapely

vzpomínky hlavních aktérů | stávkový výbor UP a divadla, disidenti, političtí vězni
promítání dobových dokumentů
site specifik | typické výjevy a neduhy socialismu v podání Divadla Tramtarie
retro gastronomie
balónky v barvách trikolory sochy ve veřejném prostoru

Olomoucké zvony

neděle 17. listopadu | 17:11
rozeznění zvonů v katedrále a ve všech kostelech a chrámech

Videomapping

neděle 17. listopadu | Palachovo náměstí
téma Sametové revoluce, svobody a demokracie

Doprovodný program

Olomouc v roce 1989 – křest knihy

čtvrtek 14. listopadu | 15:00 | radnice
křest knihy kolektivu autorů o listopadových událostech v roce 1989 v Olomouci

Olomouc socialistická – prohlídka města

neděle 17. listopadu | 11:00 | tř. 17. listopadu
prohlídkový okruh u příležitosti 30. výročí pádu komunistického režimu s podtitulem Od Vítězného února k sametovému Listopadu 1989-2019
sraz tř. 17. listopadu u Právnické fakulty
počet omezený, nutná rezervace tomas.kryl@email.cz
vstupné zdarma

Výstavy

Nezapomeňme – Listopad 89 na střední Moravě

10.–23. září | Horní náměstí
expozice Paměti národa, fotografie a výpovědi pamětníků i současných osobností
www.nezapomenme.cz

Okamžiky sametové revoluce

1.–30. října | Horní náměstí
výstava fotografií České tiskové kanceláře (ČTK) z revolučního dění v Praze i z celé republiky
vedle známých snímků jsou na výstavě k vidění i dosud nepublikované fotografie ze soukromých sbírek i materiály z muzejních sbírek z celé republiky i z Olomouce
www.ctk.cz/okamziky-sametove-revoluce

Listopad 1989 v Olomouci – výstava fotografií

11.–17. listopad | Pavelčákova 19
fotografie z ateliéru Jiřího Fraita a Radovana Mikuly
výpovědi pamětníků v audio nahrávkách Paměti národa

Výtvarné umění v Olomouci 1989–2019

11.–17. listopad | Pavelčákova 19
výstava olomouckých výtvarníků zachycující díla z období kolem roku 1989 v kontrastu s aktuální tvorbou

Street Art Festival

17. listopadu | Palachovo náměstí, Pavelčákova ulice
Street Art na téma Sametové revoluce

Doprovodné aktivity & partneři

Sametová Noc divadel

16. listopadu | Olomouc
tradiční akce na téma Sametové revoluce
Moravské divadlo Olomouc
Divadlo Tramtarie
Divadlo Na cucky
Divadlo hudby
Nabalkoně kabaret
Hudebně-dramatické studio při MDO

Sametová klubová noc

16.–17. listopadu | Olomouc
1. den festivalu – koncerty v olomouckých hudebních klubech: 15 Minut Music, Jazz Tibet, Metro Chill Out, Dream Club, Ponorka, Garch, BPM Club
2. den festivalu – koncerty v olomouckých hudebních klubech + další netradiční místo

Muzeum umění Olomouc

parallax background

1989 – vernisáž výstavy fotografií a křest knihy Okamžiky 1989

čtvrtek 14. listopadu |18:30 | Muzeum moderního umění
otevřené muzeum, vstup volný

1989 – fotografie ze sbírek MUO | 30 let svobody

14. listopadu 2019 – 16. února 2020 | 10.00 – 18.00 | Muzeum moderního umění
otevřené muzeum, vstup volný 15. – 17. 11. denně kromě pondělí

Talkshow Davida Hrbka s Karlem Hvížďalou | 30 let svobody

pátek 15. listopadu | 18.00 | Muzeum moderního umění – kavárna, 1. patro
vstupné 50 Kč

Olivy – Nezapomeňme | Noc divadel & 30 let svobody

pátek 15. listopadu | 19.30 | Arcidiecézní muzeum - Mozartem
vstup volný, bez rezervace

Damúza – Já, ty a to | Noc divadel

sobota 16. listopadu | 9.30 a 11:00 | Arcidiecézní muzeum – Mozarteum
pro nejmenší diváky, vstup volný, rezervace nutná!

Ohrada – 30 let svobody

neděle 17. listopadu | 15.00 - 18.00 | Muzeum moderního umění – ohrada u proluky
happening
vstup volný

Odivo – Aero | Noc divadel

neděle 17. listopadu | 16.00 | Arcidiecézní muzeum – Mozarteum
pro rodiny s dětmi & pohádková dílna
vstupné 80 Kč

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Grafiky Jaroslava Hutky

15. listopadu 2019 ‒ 5. ledna 2020
výstava výtvarných prací jednoho z aktérů listopadových událostí roku 1989

Jiří Frait 1989

15. listopadu 2019 ‒ 5. ledna 2020
výstava předního olomouckého fotografa zachycující listopadové okamžiky roku 1989

Koncert osobností ke 30. výročí sametové revoluce

20. listopadu | 19.00
účinkují: Jiří Suchý a Jitka Molavcová, Jiří Dědeček, Jaroslav Wykrent, Jaroslav Hutka

Univerzita Palackého v Olomouci

Olomoucká univerzita, její prostory a především její studenti a zaměstnanci byli bezesporu jedněmi z hlavních hybatelů listopadových událostí na střední Moravě. Třicáté výročí sametové revoluce si tak připomene i ona bohatým programem plným přednášek, besed a výstav či slavnostními akty. Dojde na ocenění osobností, jež se zasloužily o rozvoj demokracie v česko-slovenském prostředí, na okupaci filozofické fakulty členy stávkového výboru i rekonstrukci zdi z kartonových krabic před právnickou fakultou.

ÚTERÝ 29. ŘÍJNA

SAMETOVÁ REVOLUCE A SOUČASNÁ DEMOKRACIE

17.00–20.00 | Pevnost poznání | tř. 17. listopadu 7
Kolegium Paměti národa vás zve na diskuzní setkání na téma Sametová revoluce a její odkaz pro současnost. Kam jsme se za 30 let posunuli a jakou povahu má současná demokracie? Přijďte o těchto otázkách debatovat s Josefem Jařabem, Janem Dobrovským, Jindřichem Šídlem a Martinem Štainerem. Vstup volný.

STŘEDA 6. LISTOPADU

OKAMŽIKY SAMETOVÉ REVOLUCE – ANEB ZPRAVODAJSTVÍ PŘED 30 LETY A DNES?

17.00 | posluchárna Václava Havla, Filozofická fakulta UP | Křížkovského 12
Až do konce října je na Horním náměstí v Olomouci k vidění putovní fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou připravila Česká tisková kancelář (ČTK). V návaznosti na ni připravila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého debatu o tom, jak se tvořilo zpravodajství před třiceti lety a jak se tvoří dnes. Dozvíte se například, které fotky v ČTK z listopadu chyběly a proč, či jakým způsobem se v ČTK zpravodajství před rokem 1989 filtrovalo. Připraveny budou také ukázky dobových materiálů, například zvláštní přílohy zpravodajství ze zahraničí, které se nesmělo dostat na veřejnost, ale jen nejvyšším komunistickým kádrům. Hosty debaty budou šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková, šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch a také bývalý redaktor České televize, novinář a mediální poradce Jan Němec. Debatu bude moderovat politolog Tomáš Lebeda.

PONDĚLÍ 11. LISTOPADU

PŘEDNÁŠKA K POCTĚ J. L. FISCHERA – ELIŠKA WAGNEROVÁ

14:00 | kaple Božího Těla UC UP | Univerzitní 3
Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera. Přednášku prosloví u příležitosti letošního výročí právnička, právní teoretička a soudkyně JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. Přednáška je veřejnosti volně přístupná.

LISTOPAD 1989 – 7 KLÍČOVÝCH MOMENTŮ SAMETOVÉ REVOLUCE
„KDO, KDYŽ NE MY, KDY, KDYŽ NE TEĎ!“

17:00 | Aula Pedagogické fakulty UP | Žižkovo nám. 5 Přijďte si poslechnout přednášku historika PhDr. Pavla Kreisingera, Ph.D., z katedry historie Filozofické fakulty UP a také pokřtít tematické edukativní karty z dílny pedagogické fakulty. Karty, které budou volně k distribuci ve fyzické i elektronické podobě, připomínají klíčové okamžiky roku 1989, jenž se stal významným momentem našich moderních dějin. Akce je veřejnosti volně přístupná.

ÚTERÝ 12. LISTOPADU

UDĚLENÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ UP ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ DEMOKRACIE

10:00 | Arcibiskupský palác | Wurmova 9
Slavnostní akt předání pamětních medailí olomoucké univerzity osobnostem, které výrazně ovlivnily a ovlivňují dění v naší společnosti, a to jak před listopadem 1989, tak i po něm. Mezi laureáty se objeví právnička Eliška Wagnerová, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, politik Karel Schwarzenberg, hudebník a aktivista Michael Kocáb, diplomatka a herečka Magdaléna Vášáryová, ombudsmanka Anna Šabatová, emeritní rektor Josef Jařab, herečka Ivana Plíhalová, sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová, signatář Charty 77 Tomáš Hradílek nebo hudebník Jaroslav Hutka.

BESEDA NA TÉMA „30 LET POTÉ“

18:00 | Kino Metropol | Sokolská 25 Veřejná beseda s významnými osobnostmi kulturního, společenského i politického dění uplynulých třiceti let, které přijaly pozvání rektora UP na netradiční setkání v prostorách Kina Metropol. Akce je veřejnosti volně přístupná.

FIILMOVÁ PROJEKCE: HOMO ACADEMICUS – JOSEF JAŘAB

20:00–22:00 | Kino Metropol | Sokolská 25 Projekce osobitého dokumentárního portrétu profesora Josefa Jařaba, prvního svobodně zvoleného rektora v Československu po sametové revoluci. Snímek o známém amerikanistovi, literárním historikovi, překladateli, a především pedagogovi a dlouholetém rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci režíroval M. Müller. Akce je veřejnosti volně přístupná.

ČTVRTEK 14. LISTOPADU

ROADSHOW ČESKÉ TELEVIZE: 1989–2019 – 30 LET SVOBODY SLOVA

15:00 | Aula Pedagogické fakulty UP | Žižkovo nám. 5
Veřejná debata na téma proměny zpravodajství, veřejnoprávních médií, chápání svobody slova, chování na internetu a nového fenoménu sociálních sítí. Vše s akcentem na 30. výročí pádu totalitního režimu. Hosty panelové diskuze budou moderátoři České televize, vedoucí katedry žurnalistiky FF UP Petr Orság nebo novinář a dokumentarista Adam Drda. Besedu moderuje Petr Bilík, prorektor UP.

KŘEST PUBLIKACE 30 LET SVOBODNÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY: LF UP 1989–2019

17:00 | Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP | Hněvotínská 3 Třicet let po sametové revoluci se Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ohlíží za svým vývojem v porevoluční době, která pro ni znamenala výrazný rozvoj odborný, personální, prostorový i finanční. Publikace nabízí jak osobní vzpomínky pamětníků období revoluce i doby krátce po ní, tak věcný a faktický přehled dynamického rozmachu LF UP v uplynulých 30 letech.

1989: VERNISÁŽ VÝSTAVY A KŘEST PUBLIKACE

18:30 | Muzeum umění Olomouc | Denisova 47 Kniha Okamžiky 1989 je koncipována jako kronika či deník událostí jednoho roku. Lokálně se zaměřuje na dění v Olomouci a v tehdejším okrese Olomouc. Ve fotografiích známých autorů, jako jsou Milena Valušková, Ladislav Galgonek, Jindřich Štreit, Petr Zatloukal či Luděk Peřina, zahrnuje důležité a zlomové momenty z veřejného života, které zásadně přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu. Fotografie připomenou „revoluční“ dění v Divadle Oldřicha Stibora, okupační stávku studentů Univerzity Palackého v Olomouci, recesistická představení a happeningy, vystoupení osobností kulturního a společenského života či generální stávku 27. listopadu. Současně budou prezentovány fotografie ze soukromých archivů, které zachycují rodinné události i všední život v tzv. „reálném socialismu. Kniha jak obsahem, tak i formátem inklinuje k méně „oficióznímu“ pojetí oslav 30. výročí Sametové revoluce. Je zaměřena především na mladší generaci, pro niž jsou mnohé události roku 1989 již dávno zapomenutou minulostí, kterou, jak ukazuje vývoj soudobé společnosti, je třeba neustále připomínat.

NEDĚLE 17. LISTOPADU

THE EUROPEAN UNION: COMMON VALUES IN A CHANGING WORLD
(EVROPSKÁ UNIE: SPOLEČNÉ HODNOTY V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ)

15:00 | kaple Božího Těla UC UP | Univerzitní 3
Přednáška na počest prof. Rudolfa Pabuse Cleveringy je připomínkou jeho odvážného protestního projevu dne 26. listopadu 1940 na univerzitě v Leidenu proti rezignaci židovských profesorů, která byla vynucena nacistickými okupačními úřady. Profesor Laurens Jan Brinkhorst (bývalý ministr Nizozemí) vystoupí s příspěvkem o významu právního státu.

OKUPAČNÍ STÁVKA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ!

10:00–20:00 | Filozofická fakulta UP | Křížkovského 10 Filozofická fakulta Univerzity Palackého se před třiceti lety stala středobodem revolučního dění a jinak tomu nebude ani letos. Členové tehdejšího studentského stávkového výboru si zde totiž připomenou přelomové okamžiky Listopadu a fakultu znovu obsadí. Netradiční akce je určena jak všem, kteří se revolučního dění účastnili, tak i mladým lidem, které zajímá, jak tehdy vše probíhalo, a chtějí okusit trochu atmosféry ze sklonku roku 1989. V 15 hodin dojde v aule filozofické fakulty na poděkování kantorům, kteří podpořili studenty v prvních dnech stávky a od 16 hodin budou moci návštěvníci zhlédnout tamtéž záznam legendárního koncertu Karla Kryla ze Sportovní haly UP v roce 1989. Akce je volně přístupná veřejnosti.

OLOMOUC – UNIVERZITNÍ MĚSTO

Palachovo náměstí V rámci hlavních oslav na Palachově náměstí se Olomoučanům představí i Univerzita Palackého v Olomouci, která návštěvníky netradičním způsobem seznámí se svou bohatou historií a rolí v revolučním dění. Součástí expozice bude i odpočinková zóna a další doprovodný program.

PONDĚLÍ 18. LISTOPADU

SAMETOVÁ REKONSTRUKCE

10:00–17:00 | Právnická fakulta UP | tř. 17. listopadu 8
Po 30 letech znovu, tentokrát svobodně! K připomenutí významného výročí 17. listopadu 1989, výročí naší svobody a demokracie, postavme u fakulty opět krabicovou zeď, která byla symbolem olomouckého sametu. Krabice s hesly bude moci nosit kdokoli a kdykoli. V pondělí 18. listopadu v 10 hodin proběhne zahájení happeningu a v pátek demontáž zdi. Akce proběhne za účasti zástupců vedení univerzity, města a kraje.

HOSPODSKÝ KVÍZ – UNIVERZITNÍ SPECIÁL K 17. LISTOPADU

19:00 | Jazz Tibet Club | Sokolská 48 U příležitosti připomínky výročí 17. listopadu univerzita připravila speciální díl populárního Hospodského kvízu o skvělé ceny. Téma kvízu je nabíledni: „Olomouc, univerzita a 17. listopad“. Čekat na vás bude 56 otázek, včetně hudební a obrázkové poznávačky či bonusových otázek.

ÚTERÝ 19. LISTOPADU

VEČER KOMUNISTICKÉ KINEMATOGRAFIE

19. listopadu | 18:00 | Aula Právnické fakulty UP | tř. 17 listopadu 8
Netradiční akce pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Dress code – outfit z roku 1989. Na projekci bude navazovat dobová módní přehlídka.

EXPOZICE A VÝSTAVY

OSLAVY DEMOKRACIE

19. 10. – 30. 11. | Pevnost poznání | tř. 17. listopadu 7
Demokracie, monarchie, diktatura, anarchie... Čím se vlastně liší? Jak se utvářely a měnily v dějinách? A proč je důležité to znát? Odpovědi najdete na interaktivní akci pro celou rodinu v Pevnosti poznání v rámci expozice Věda v pevnosti. Čeká na vás mnoho zajímavostí, práce s prameny, hraní deskových her a speciální workshop, který pro co nejintenzivnější zážitek vřele doporučujeme!

SLAVÍME 30 LET SAMETOVÉ REVOLUCE

červenec–listopad | Knihovna Univerzity Palackého | Biskupské nám. 1
Až do konce listopadu máte možnost prohlédnout si výstavu věnovanou 17. listopadu, která je umístěna v prvním patře budovy Knihovny Univerzity Palackého (Zbrojnice) v klubovně Zmijozel. Výstava je volně přístupná v rámci otevírací doby knihovny.

VOJTĚCH DUDA: OLOMOUC VČERA A DNES

11.–30. listopadu | UPoint | Dům U Černého psa, Horní nám. 12
Nahlédněte do nedávné historie s Vojtěchem Dudou, dvorním fotografem Univerzity Palackého. Soubor fotografií nabízí unikátní srovnání známých a méně známých olomouckých lokací v roce 1989 a dnes. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 11. listopadu v 16 hodin.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JINDŘICH ŠTREITA

18. listopadu | 11:00 | Právnická fakulta UP | tř. 17. listopadu 8
Zahájení výstavy dobových fotografií Jindřicha Štreita, které budou instalovány v prostorách právnické fakulty.

Moravské divadlo Olomouc

Samet

sobota 16. listopadu | 19:00 | neděle 17.11 | 18:00 | Moravské divadlo
inscenace hry Michaely Křivánkové
www.moravskedivadlo.cz/...

Beseda

sobota 16. listopadu | 20:30 | Moravské divadlo
beseda s pamětníky listopadových událostí

Tři smrti Martina Šmída

sobota 16. listopadu | 17:00 a 20:00 | neděle 17.11 | 16:00 | Pavelčákova 19
scénické čtení textu Petra Erbese
vstup volný
www.moravskedivadlo.cz/...

Moravská filharmonie Olomouc

Slavnostní koncert

17. listopadu
skladby prof. Jana Vičara